MENU
 Pobierz darmowy praktyczny poradnik
"JAK OSZCZĘDZAĆ SPRĘŻONE POWIETRZE"


pobierz poradnik

Dofinansowania i projekty rozwojowe


Projekt AUCHIN

COMEST Wojciech Kwaśnicki uczestniczy w projekcie „AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00.

Wartość projektu 3 374 667,88 zł. Wysokość dofinansowania: 2 143 758,01 zł

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ - Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim. 
 

Instalacje sprężonego powietrza
Zajmujemy się nimi kompleksowo