MENU
 Pobierz darmowy praktyczny poradnik
"JAK OSZCZĘDZAĆ SPRĘŻONE POWIETRZE"


pobierz poradnik

Instalacja sprężonego powietrza

Instalacje pneumatyczne sprężonego powietrza to duże i złożone systemy, dlatego w ich przypadku szczególnie łatwo wpaść można w pułapkę nieefektywności. Jakość systemu zależy od mnóstwa czynników. Należą do nich na przykład: materiał, z którego wykonane są rury, sposób ich łączenia, metody uzdatniania powietrza w instalacji oraz – oczywiście – wykorzystywane urządzenia i osprzęt.

Naszym zadaniem w COMEST jest zaprojektowanie instalacji sprężonego powietrza
 w taki sposób, by pracowała wydajnie, stabilnie, bezpiecznie, bez strat energii i bez ryzyka nieszczelności. W zależności od oczekiwań możemy doprowadzić do takiego stanu już istniejący system albo też zaprojektować i wykonać zupełnie nową instalację sprężonego powietrza.
 
Instalacja sprężonego powietrza

Ile pieniędzy traci Twoja firma przez nieszczelną instalację sprężonego powietrza? Pobierz darmowy praktyczny poradnik "Jak Oszczędzać Sprężone Powietrze" i dowiesz się

W ramach oferty COMEST przeprowadzamy audyty instalacji sprężonego powietrza oraz kompresorów. Dzięki wnioskom z analiz możemy zaproponować i wdrożyć oszczędniejsze i bardziej efektywne rozwiązania.

Audyt instalacji sprężonego powietrzaOferta obejmuje:
 • pomiary wydajności i jakości pracy sprężarek,
 • pomiary zużycia powietrza przez odbiorniki,
 • detekcję i naprawę wycieków sprężonego powietrza,
 • inwentaryzację sieci,
 • badanie stanu technicznego (diagnostykę) kompresorów.
Budujemy rurociągi sprężonego powietrza dopasowane do potrzeb konkretnej branży i systemu, w pełni zgodne z wymaganiami technicznymi.

Rury do sprężonego powietrzaZapewniamy:
 • pełną zgodność z normami,
 • wysoką odporność na trudne warunki (ciśnienie oraz temperaturę),
 • zastosowanie materiałów odpornych na korozję,
 • łatwość łączenia, modyfikacji i demontażu.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania uzdatniające sprężone powietrze – tak, by spełniało ono określone parametry, dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Osuszacze sprężonego powietrzaW ofercie znajdują się:
 • osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza,
 • osuszacze adsorpcyjne,
 • filtry sprężonego powietrza,
 • separatory kondensatu wodno-olejowego,
 • osprzęt dodatkowy. 
Zapytaj o instalacji sprężonego powietrza dla Twojej firmy teraz

Instalacje sprężonego powietrza
Zajmujemy się nimi kompleksowo