MENU
 Pobierz darmowy praktyczny poradnik
"JAK OSZCZĘDZAĆ SPRĘŻONE POWIETRZE"


pobierz poradnik

Osuszacze i filtry sprężonego powietrza

Osuszanie i filtracja sprężonego powietrza.

Sprężone powietrze na ogół nie jest idealnie czyste. Mogą być tam zawarte zanieczyszczenia stałe (takie jak pyły i kurz). Pojawiają się w nim także resztki olejów, ponieważ ruchome elementy sprężarek muszą być smarowane. W wielu branżach instalacje sprężonego powietrza wymagają jednak, by używane medium było wyjątkowo czyste. Konkretne wymogi zależą od branży – np. urządzenia medyczne, bądź narzędzia do malowania wymagają bardzo dokładnego oczyszczania powietrza, a systemy pneumatyki dopuszczają pewien poziom zanieczyszczeń.

Powietrze w naszym otoczeniu zawiera wiele substancji, które mogą wpływać negatywnie na działanie urządzeń pneumatycznych. 
W przeciętnych warunkach przemysłowych, każdy 1 m3 powietrza zasysanego przez sprężarkę zawiera:
 • 180 milinów cząstek zanieczyszczeń stałych o wymiarach od 0,01 do 100 µm (mikrometrów),
 • 5 do 40 g/m3 wody w postaci wilgoci w powietrzu,
 • 0,01 do 0,03 g/m3 oleju w postaci mineralnych par olejowych i niespalonych węglowodorów,
 • śladowe ilości metali ciężkich: żelaza, kadmu, a nawet ołowiu i rtęci.
Sprężenie powietrza powoduje, że ilość zanieczyszczeń wzrasta, a jednocześnie to samo powietrze nie jest w stanie utrzymać pary wodnej w takiej ilości jak przy ciśnieniu atmosferycznym. Dlatego, gdy sprężone powietrze ochładza się w instalacji, w odbiornikach i instalacji wytrąca się woda.

Dzięki zastosowaniu zespołu filtrów i osuszacza sprężonego powietrza można:
 • zniwelować ryzyko awarii urządzeń produkcyjnych (nie ma zanieczyszczeń i korozji w precyzyjnych urządzeniach wykonawczych),
 • skrócić czas wykonania i podnieść jakość wyrobów (np. malowania, lakierowania),
 • wydłużyć żywotność instalacji sprężonego powietrza.
W COMEST wdrażamy rozwiązania do filtracji i uzdatniania sprężonego powietrza, także w układach wysokiego ciśnienia (20 - 40 bar). Filtrujemy i osuszamy również gazy.

Uzdatnione sprężone powietrze to:
 • dłuższa żywotność maszyn i urządzeń,
 • wyższa efektywność pracy,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • niższe koszty serwisowania,
 • mniej awarii,
 • odpowiednia klasa czystości – zgodna z wymogami danej branży,
 • ochrona przed korozją i rozszczelnieniem instalacji.
Oferta urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów obejmuje:

Osuszacze chłodnicze sprężonego powietrza

Osuszacz chłodniczny sprężonego powietrzaSłużą do usuwania cząstek wody ze sprężonego powietrza (poprzez schłodzenie powietrza, skroplenie pary wodnej i oddzielnie jej – w separatorze – od suchego powietrza, a następnie ponowne jego podgrzanie). Te osuszacze są wystarczające dla większości procesów przemysłowych. Ciśnieniowy punkt rosy wynosi w ich przypadku +3 lub + 5°C.

Wybierz osuszacz w sklepie


Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza

Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrzaPozwalają na usuwanie pary wodnej ze sprężonego powietrza. Osuszanie następuje w bębnie, wyposażonym w faliste struktury, na których gromadzi się skroplona para wodna. Urządzenia rekomendujemy do specjalnych zastosowań w przemyśle i warsztatach oraz tam, gdzie występuje ujemna temperatura otoczenia, na przykład gdy rurociągi przebiegają na zewnątrz budynku. Ciśnieniowy punkt rosy w osuszaczach adsorpcyjnych wynosi -40 lub -70°C. Dodatkowo rekomendujemy te rozwiązania w tych zakładach, które wymagają bardzo suchego powietrza (głównie w farmacji, laboratoriach, a także przy procesie malowania).Filtry sprężonego powietrza

Filtry sprężonego powietrzaUmożliwiają usuwanie pyłów oraz węglowodorów. Standardowo eliminują drobiny o wielkości do 40 µm, a w przypadku precyzyjniejszych maszyn – do 5 µm. Klasa i dokładność filtrów zależy od zastosowań i branży (spożywczej, farmaceutycznej, przemysłowej itp.).
W COMEST dostarczamy filtry: 
 • filtry pyłowe (do usuwania cząstek stałych), 
 • koalescencyjne (filtrują opary oleju, wodę i cząsteczki stałe), 
 • sterylne (do usuwania mikroorganizmów i cząstek stałych),
 • węglowe (eliminują zapachy i opary oleju).
Wybierz filtr w sklepie

Separatory kondensatu wodno-olejowego

Separator kondensatu wodno-olejowegoOlej sprężarkowy jest szkodliwy i agresywny. Normy dotyczące ochrony środowiska wymagają, by był on usuwany ze sprężonego powietrza (wg przepisów jest to odpad niebezpieczny). Urządzeniom w instalacji mogą jednak zaszkodzić także cząsteczki wody. W COMEST dostarczamy wszystkie rodzaje separatorów wodno-olejowych: absorpcyjny, mechaniczny, membranowy i grawitacyjny, dopasowując je do konkretnych potrzeb. Najczęściej rekomendujemy jednak popularne w przemyśle separatory absorbujące olej, bazujące na aktywnym węglu.

Wybierz separator w sklepie

W ramach współpracy zapewniamy także cały potrzebny osprzęt dodatkowy, taki jak: spusty kondensatu czy separatory cyklonowe. Oferujemy zamienniki wkładów filtracyjnych różnych producentów.

Czyste sprężone powietrze gwarantuje dłuższe życie maszyn i urządzeń. 

 
Zapytaj o uzdatnianie dla Twojej instalacji teraz

Instalacje sprężonego powietrza
Zajmujemy się nimi kompleksowo